Self Sevice laundry In Jerusalem 2015

כניסה למערכת הניהול

כשהרגעים הראשונים של יומך החדש הם רגעים של שמחה ורוממות רוח,
תגלה שגם הרגעים הבאים יהיו כאלה, וכשהדקות נהיות שעות,
תגלה ששמחה ושלווה מלוות אותך כל היום כולו

~ איילין קאדי ~