Self Sevice laundry In Jerusalem 2015

כניסה למערכת הניהול

הרבה אנשים מחזיקים בדיעה שגוייה לגבי הגורמים לאושר אמיתי,
זה לא מושג על ידי סיפוק עצמי, אלא מתוך נאמנות למטרה נעלה

~ הלן קלר ~